01 Nov
01Nov

Nimelt sai minul hiljuti täis 1 aasta Hiiu Vallavolikogu koosseisu kuulumisest. Teen siis lühiülevaate, et mis sellest perioodist meelde on jäänud ja mis tähepanekuid mul oli.

  1. Volikogu koosseis tundub tugev. Esindatud on erinevad inimesed, vaated ja tugevused.
  2. Nõuded. Istungitel toimuv on reglementeeritud. Istung algab sõnavõttudega. Päevakorrapunktide juures on õigus kaheks küsimuseks ja üheks sõnavõtuks. Istungi lõpus on taas võimalus võtta sõna. Justkui on variante arvamuse avaldamiseks ja täpsustavate küsimuste küsimiseks piisavalt, kuid tegelikkuses ei pruugi ettekandja 2 korda küsides vastata selliselt, et küsija saaks soovitud vastuse. Rohkem aga küsida ei tohi.
  3. Koalitsiooni üksmeel. Jah, see on tegelikult loogiline, et koalitsioon seisab samade väärtuste eest, kuid vahel võtab mõtlema, et kas tõesti kõik 15 koalitsiooniliiget on alati ja kõiges samal arvamusel.
  4. Infomaht. Eelnõud saadetakse volikogu liikmetele varasemalt tutvumiseks ja tundub, et üldiselt nendega ka tutvutakse. Aga tihti on olukord, kus mitu saadetud dokumenti on 50+ lehekülge pikad ja päevakorras võib olla ka 20 punkti ehk siis tuleks see omakorda läbi korrutada. Seega kõike ei ole alati võimalik läbi lugeda ja meelde jätta. Ja alati pole ka vajalik. Olen korduvalt palunud ettekandjal teha lühikokkuvõte sellest, et mida hääletatakse selleks, et kõik kindlasti oleksid olulise sisuga kursis.
  5. Vallavalitsuse info ehk vallavanema ettekanne. Sisaldab enamasti demograafilist infot (sünnid, surmad, ränne) ja muud päevakajalist infot ja seda mis on hästi. Kuid vastukaaluks pigem ei sisalda infot selle kohta, et mis on halvasti või pooleli või tegemata ja miks. Tihti ei ole ka nendel teemadel küsimusi esitades vastuseid saadud.
  6. Volikogu esinaine Anu Pielberg. Minupoolt suured kiidusõnad, sest istungid on professionaalselt ja tasakaalukalt juhitud, volikogu juht on oma rollis neutraalne ja annab õiglaselt sõna nii koalitsiooni- kui opositsioonisaadikutele.
  7. Opositsooni otsustusvõim. Kahjuks 99% puhul seda reaalsuses ei ole. Koalitsiooni poolt on nende hääletamised ilmselt eelnevalt omavahel läbi räägitud ja opositsiooni vastuseis ei ole siiani koalitsioonisaadikuid teisiti mõtlema pannud.


Soovid minu kohta rohkem teada?

Palle enesetutvustus: https://www.palle.ee/minust 


Autor: Palle Kõlar

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Riigikogu 2023 kandidaat (Hiiu-, Saare- ja Läänemaal)

Comments
* The email will not be published on the website.